Veřejná zakázka: Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 577
Systémové číslo VZ: P17V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-009753
Datum zahájení: 13.04.2017
Nabídku podat do: 05.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu Domova pro seniory Stará Role, rozšíření stávající budovy o přístavbu kuchyně a zázemí na zadní (severovýchodní) straně objektu a přístavbu - novostavbu DPS na severozápadní straně stávajícího objektu napojenou na stávající vstupní část s výtahem. Navrhované kapacity stavby: zastavěná plocha-stávající objekt 511 m2,novostavba 700 m2,přístavba stávajícího objektu 130 m2,zpevněné plochy a komunikace 1550 m2; obestavěný prostor-novostavba 7900 m3, přístavba stávajícího objektu 650 m3.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 79 945 109 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky