Veřejná zakázka: Integrace operačních středisek OPIS a KOPIS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 599
Systémové číslo VZ: P17V00000037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.08.2017
Nabídku podat do: 18.09.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Integrace operačních středisek OPIS a KOPIS
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování operačního střediska Městské policie Karlovy Vary v objektu Ministerstva vnitra ČR v prostorách operačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, včetně kompletního monitoringu MKDS.
Předmětem je zejména dodávka HW a vybavení místností, tedy technologického celku, operačního střediska, dále drobné stavební úpravy související zejména s vedením slaboproudé kabeláže a napojení
HW na městský kamerový systém.
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky