Veřejná zakázka: Karlovy Vary, areál Rolava - objekt rychlého občerstvení CAFÉ ROLAVA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 623
Systémové číslo VZ: P18V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.01.2018
Nabídku podat do: 01.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, areál Rolava - objekt rychlého občerstvení CAFÉ ROLAVA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, areál Rolava - objekt rychlého občerstvení CAFÉ ROLAVA“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací.
Jedná se o novostavbu, která bude umístěna na nezastavěném pozemku situovaného v rámci stávajícího volnočasového areálu. Pozemek je veden jako trvalý travní porost. Součástí stavby je odstranění dřevěného přístřešku a zpevněné plochy ze skládané betonové dlažby. Účelem stavby je realizovat objekt sloužící pro občerstvení uživatelů volnočasového areálu Rolava. Předmětem plnění není část D4.5 GASTROTECHNOLOGIE.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 979 859 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky