Veřejná zakázka: ZVÝŠENÍ PODÍLU MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY - ODDĚLENÝ SBĚR A SVOZ BRO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 730
Systémové číslo VZ: P18V00000109
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005622
Datum zahájení: 06.12.2018
Nabídku podat do: 07.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZVÝŠENÍ PODÍLU MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY - ODDĚLENÝ SBĚR A SVOZ BRO
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozu s lisovací nástavbou. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace), a Technické podmínky pro svozové vozidlo s lisovací nástavbou (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Projekt je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí; reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007589

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor technický
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků