Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Cyklotrasa A6, Karlovy Vary
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající cesty od Chebského mostu k Tuhnické (Plynárenské) lávce včetně nového označení stezky svislým dopravním značením - začátek a konec stezky pro chodce a cyklisty (smíšená), díky kterému vznikne nová cyklostezka. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: Kateřina Koláčková
e-mail: zakazky@otidea.cz
tel: 604 200383
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 25.11.2019 10:00
Datum zahájení: 31.10.2019 16:00