Veřejné zakázky Karlových Varů

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovy Vary.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Krušnohorská - Rekonstrukce atletického stadionu
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 08.08.2024 10:00
Systém pro kontrolu a monitoring zón placeného parkování a rezidentních zón v Karlových Varech
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 12.08.2024 12:00
Dodávka hlasového dispečerského systému MP Karlovy Vary
podlimitní Hodnocení 26.06.2024 18.07.2024 10:00
Karlovy Vary, sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 22.07.2024 10:00
KARLOVY VARY, ZŠ TRUHLÁŘSKÁ - UČEBNA PŘÍRODOPISU A ROBOTIKY - ČÁST 3. DODÁVKA ŠKOLÍCÍCH POMŮCEK
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 23.07.2024 10:00
Karlovy Vary, ulice Sokolská – rekonstrukce
podlimitní Hodnocení 05.06.2024 21.06.2024 10:00
VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV
nadlimitní Hodnocení 30.05.2024 01.07.2024 10:00
Těžba dříví v lanovkových terénech na území Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2024 28.03.2024 10:00
Těžba dříví harvestorem na území Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2024 28.03.2024 10:00
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2024 – 10/2029
nadlimitní Vyhodnoceno 12.02.2024 23.05.2024 10:00
Karlovy Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 30.01.2024 19.02.2024 10:00
VRTNÉ PRÁCE - HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM NA P.P.Č. 226 - KARLOVY VARY
podlimitní Hodnocení 18.12.2023 04.01.2024 10:00
Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech
podlimitní Hodnocení 02.02.2023 31.03.2023 15:00
Nákladní vozidlo nad 3,5 t s nosičem kontejnerů CTS
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2022 19.04.2022 10:00
Profesionální travní sekačka s předním sečením
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2022 12.04.2022 10:00
všechny zakázky