Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Karlových Varů

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovy Vary.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11
podlimitní Hodnocení 04.05.2022 25.05.2022 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
nadlimitní Příjem nabídek 22.04.2022 06.06.2022 10:00
Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce
podlimitní Hodnocení 20.04.2022 17.05.2022 10:00
Karlovy Vary - Náplavka podél řeky Ohře
podlimitní Hodnocení 20.04.2022 09.05.2022 10:00
Karlovy Vary, Olšová Vrata – rekonstrukce místních komunikací, I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2022 05.05.2022 10:00
Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2022 06.05.2022 10:00
Nákladní vozidlo nad 3,5 t s nosičem kontejnerů CTS
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2022 19.04.2022 10:00
Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2022 14.04.2022 10:00
Profesionální travní sekačka s předním sečením
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2022 12.04.2022 10:00
Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny
podlimitní Vyhodnoceno 08.03.2022 28.03.2022 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - fasáda a výměna oken
podlimitní Hodnocení 23.02.2022 15.03.2022 10:00
Reko AS Karlovy Vary 2021
podlimitní Hodnocení 26.12.2021 14.01.2022 13:00
Oprava opěrné stěny na hřbitově ve Staré Roli
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2021 21.01.2022 10:00
Komunální vozidlo do 3,5 t
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2021 10.08.2021 10:00
Dodávka a implementace SW potřebného pro provoz manažerského informačního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 20.12.2018 10:00
všechny zakázky