Veřejné zakázky Karlových Varů

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovy Vary.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika, dočasná stavba na p.p. č. 226, k.ú. K. Vary
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2018 17.08.2018 10:00
Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary – vnitřní konektivita ZŠ – školy
podlimitní Hodnocení 20.06.2018 10.07.2018 09:30
Pasportizace nemovitého majetku SMKV
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2018 30.07.2018 09:30
„Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP – vybavení učeben“ – (Opakované řízení)
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 23.07.2018 10:00
KARLOVY VARY, REKONSTRUKCE ULICE U PODJEZDU - II. ETAPA
podlimitní Vyhodnoceno 06.06.2018 22.06.2018 10:00
DOMOV DŮCHODCŮ V KARLOVÝCH VARECH, STARÉ ROLI – VNITŘNÍ VYBAVENÍ
podlimitní Hodnocení 30.05.2018 28.06.2018 09:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - rekonstrukce střechy
podlimitní Hodnocení 24.05.2018 11.06.2018 14:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2018 01.06.2018 09:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny - vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2018 01.06.2018 09:15
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Města Karlovy Vary
nadlimitní V jednání 23.03.2018 02.05.2018 10:00
Karlovy Vary, areál Rolava - objekt rychlého občerstvení CAFÉ ROLAVA
podlimitní Hodnocení 12.01.2018 01.02.2018 10:00
Rekonstrukce Sovova stezka (část Myslivna - hájovna Diana)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2016 29.11.2016 10:00
Výspravy výtluků na komunikacích na území města Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2016 09.03.2016 10:00
Oprava MK - chodník - Severní ulice, Otovická ulice, Lidická ulice, komunikace - Svahová ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2016 09.03.2016 10:00
Úklid budovy Magistrátu města Karlovy Vary
podlimitní Hodnocení 12.02.2016 03.03.2016 11:00
všechny zakázky