Veřejné zakázky Karlových Varů

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovy Vary.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZVÝŠENÍ PODÍLU MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY - ODDĚLENÝ SBĚR A SVOZ BRO
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2018 07.01.2019 10:00
Dodávka a implementace SW potřebného pro provoz manažerského informačního systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2018 20.12.2018 10:00
ZVÝŠENÍ PODÍLU MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY - ODDĚLENÝ SBĚR BRO
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2018 07.01.2019 10:00
„Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna) – stavební práce“ – opakované řízení
podlimitní Hodnocení 31.10.2018 20.11.2018 10:00
„Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna) – vybavení a pomůcky“ – opakované řízení
podlimitní Hodnocení 31.10.2018 20.11.2018 11:00
Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP – stavební práce, II. etapa
podlimitní Hodnocení 31.10.2018 20.11.2018 09:00
Karlovy Vary, Ondříčkova ulice – stavební úpravy místní komunikace
podlimitní Vyhodnoceno 26.09.2018 17.10.2018 10:00
KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULIC MORAVSKÁ, HYNAISOVA A NÁMĚSTÍ SVOBODY
podlimitní Hodnocení 26.09.2018 25.10.2018 10:00
Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru
podlimitní Vyhodnoceno 06.08.2018 29.08.2018 10:00
Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary – dodávka ICT vybavení
nadlimitní Hodnocení 02.08.2018 14.09.2018 09:30
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2018 01.06.2018 09:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny - vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2018 01.06.2018 09:15
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Města Karlovy Vary
nadlimitní Hodnocení 23.03.2018 03.10.2018 10:00
Rekonstrukce Sovova stezka (část Myslivna - hájovna Diana)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2016 29.11.2016 10:00
Výspravy výtluků na komunikacích na území města Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2016 09.03.2016 10:00
všechny zakázky