Veřejné zakázky Karlových Varů

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovy Vary.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
KARLOVY VARY, ZŠ KRUŠNOHORSKÁ - DRUŽINY, DÍLNY, KABINETY, VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU - ČÁST A) STAVEBNÍ PRÁCE
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 30.06.2023 10:00
Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 13.06.2023 10:00
Dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu
podlimitní Vyhodnoceno 25.04.2023 15.05.2023 12:00
KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ
podlimitní Hodnocení 25.04.2023 18.05.2023 10:00
Karlovy Vary, Olšová Vrata – rekonstrukce místních komunikací, II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 19.04.2023 10.05.2023 10:00
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A POJIŠTĚNÍ VOZIDEL STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
nadlimitní Hodnocení 19.04.2023 22.05.2023 10:00
KARLOVY VARY, ZŠ TRUHLÁŘSKÁ - UČEBNA PŘÍRODOPISU A ROBOTIKY - ČÁST 1. STAVEBNÍ PRÁCE
nadlimitní Hodnocení 19.04.2023 23.05.2023 10:00
Rotační teleskopický manipulátor
nadlimitní Hodnocení 17.04.2023 19.05.2023 10:00
ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce
nadlimitní Hodnocení 03.04.2023 22.05.2023 10:00
Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce
podlimitní Hodnocení 29.03.2023 20.04.2023 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - Část 2 veřejné zakázky - IT vybavení
nadlimitní Hodnocení 27.03.2023 19.05.2023 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 28.02.2023 20.03.2023 10:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - Dodávka IT techniky II
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2023 27.02.2023 09:00
Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech
podlimitní Hodnocení 02.02.2023 31.03.2023 15:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - stavební úpravy zázemí pro pečovatelky
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2023 20.01.2023 09:00
všechny zakázky