Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2019 16.12.2019 10:00
Cyklotrasa A6, Karlovy Vary
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 25.11.2019 10:00
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024, na území statutárního města Karlovy Vary
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2019 13.12.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016