Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary (NPO 1/2022)
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 16.12.2022 08:00
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 21.12.2022 10:00
Nákup probírkového harvestoru do 125kW
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2022 30.12.2022 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - Část 4 veřejné zakázky – Dodávka školících pomůcek
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2022 06.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016