Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 10.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016