Přehled profilů zadavatelů

Název IČO
2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace 71237011
INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 26330725
Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace 06968155
Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace 00074811
Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace 47701277
Správa lázeňských parků, příspěvková organizace 00871982
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace 00872113
Statutární město Karlovy Vary 00254657
Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25 příspěvková organizace 70933766
Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 49753754