Profil zadavatele: INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

  • Název: INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.
  • IČO: 26330725
  • Adresa:
    Husovo náměstí 2/270, 360 01 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_10.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení