Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace
  • IČO: 06133584
  • Adresa:
    Čankovská 35/9
    36005 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_20.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení