Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Areál krematoria - obnova hlavní cesty a prostoru před kaplí - PD
VZ malého rozsahu Zadáno
Areál Rolava - analýza vzorků dřevěných výplní
VZ malého rozsahu Zadáno
Autobusové zastávky U Kapličky - Tašovice - studie řešení problematiky
VZ malého rozsahu Zadáno
Bazén - realizace liniové keřové výsadby
VZ malého rozsahu Zadáno
Buchenwaldská ul. - rekonstrukce - inž.činnost
VZ malého rozsahu Zadáno
Centrální dodávka el.energie - seznam odběrných míst
VZ malého rozsahu Zadáno
Centrální dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst
nadlimitní Zadáno
Centrum zdraví a bezpečí - nové stavební práce dle Změnových listů č. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30
VZ malého rozsahu Zadáno
Centrum zdraví a bezpečí - nové stavební práce dle Změnových listů č. 2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.8, č.9, č.11, č.12 a č.13
VZ malého rozsahu Zadáno
Centrum zdraví a bezpečí - studie pro scénické stavby
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka III. etapa - Doubský most-Svatošská ul. - kácení dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka podél Ohře - Kaufland-Interspar - úprava projektových podkladů
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar - PD-DSP
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar - vegetační úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar - vytýčení osy
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››