Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jezero Odeř, k.ú. Lužec - I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno
Karlovy Vary, kultivace pozemku a založení trávníku u bazénu
VZ malého rozsahu Zadáno
Komunikace k areálu Meandr - parkovací stání
VZ malého rozsahu Zadáno
Krajinářsko-sadovnický záměr revit.lokality za Lidovým domem ve St.Roli - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Kuturní památka ČR kaple ECCE HOMO v Karlových Varech - obnova a oprava střešní krytiny.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2013 00:00
K.Vary - Divadlo Husovka - stavební úpravy a opravy - obnova fasády - projektová dokumentace pro zadání stavby
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - Divadlo Husovka - stavební úpravy a opravy - odvlhčení a sanace v 1 PP - projektová dokumentace pro zadání stavby
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - Husovo náměstí č.p. 455 - (divadlo Husovka) - stavebně historický průzkum objektu
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - Husovo náměstí p.p.č. 944 - (divadlo Husovka) - zaměření skutečného stavu
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - Integrovaný dopravní terminál
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - Lanový park Sv. Linhart (DZS)
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - Olšová Vrata - stavební úprava ulice K Letišti - projektová dokumentace (DSP)
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary, propojení Mattoniho nábřeží - Vítězná ul. - dopravně inženýrské posouzení
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary, rekonstrukce Americká a Rumunská ul. - provedení průzkumných prací
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary, rekonstrukce Americká a Rumunská ul. - provedení vrtů asfaltových vrstev
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20  ››