Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MMI KV- únikové cesty - požárně bezpečnostní řešení
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Krymská - se zahradou do přírody
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Krymská 10 a 12 - studie úpravy školní zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Východní - stavební úprava obvodového pláště - výkaz výměr
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Východní - stavební úpravy fasády (PD - DZS)
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Východní - stavební úpravy fasády - projektové práce
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Východní - stavební zaměření objektu budov
VZ malého rozsahu Zadáno
Nový urnový háj - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Občerstvení pro zaměstnance MP K.Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2012 14:30
Obnova povrchů ulic a chodníků ve St. Roli nové stavební práce dle Změnových listů č. 8, 9, 10, 11, 12, 13
VZ malého rozsahu Zadáno
Obnova povrchů ulic Okružní a Nové Domky
VZ malého rozsahu Zadáno
Olšová Vrata - chodník - betonové vodící stěny
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava a prodloužení komunikace na p.p.č. 124/14 v k.ú. Rosnice
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava komunikace na p.p.č. 124/14 v k.ú. Rosnice - (PD-DSP)
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava komunikace - ul. Sokolská - PD-DSP
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20  ››