Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - Část 4 veřejné zakázky – Dodávka školících pomůcek
nadlimitní Hodnocení 29.11.2022 06.01.2023 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 23.11.2022 23.11.2022 16:00
Vánoční trhy 2022 v Karlových Varech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2022 15.11.2022 13:00
"Prodloužení podpory VM ware - originální podpora od VMware"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2022 11.11.2022 14:00
Festivalový most M17 - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2022 13.09.2022 10:00
K.Vary, ul. Varšavská - parkoviště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2022 06.09.2022 11:00
Restaurování sochy Anděla smrti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2022 23.08.2022 00:00
Smlouva o dílo č. 202200021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.08.2022 02.08.2022 15:00
K.Vary - ul. Kolmá - revitalizace - (PD)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2022 28.06.2022 10:00
K.Vary, ul. Hlavní - přeložka plynárenského zařízení - trasového uzávěru VTL
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2022 28.06.2022 09:00
K.Vary - Náplavka podél řeky Ohře - sadové úpravy, I.etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2022 28.06.2022 08:00
„Karlovy Vary, Ulice Sklářská – rekonstrukce“
podlimitní Zadáno 15.06.2022 01.07.2022 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - část 3 a 4
nadlimitní Zadáno 13.06.2022 17.08.2022 10:00
ZŠ K.Vary, Truhlářská 19 - rekonstrukce jídelny a varny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2022 01.06.2022 08:00
Karlovy Vary, Ulice Východní - rozšíření parkoviště – přeložka KNN a KVN
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››