Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čankov - chodníky - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Čankov - chodníky - studie
VZ malého rozsahu Zadáno
Dětské fotoalbum MA-175 My Friends - 300 ks
VZ malého rozsahu Zadáno
Digitalizace stavebního archivu a integrace s informačními systémy
nadlimitní Zadáno
Divadlo Husovka - sanace 1PP a obnova fasády
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodavatel v rámci rpojektu "Rozvoj služeb eGovermentu v obcích"
podlimitní Zadáno
Dodávka a implementace datového úložiště (STOR)
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace komunikační infrastruktury
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace systému řízení dokumentů (DMS)
nadlimitní Zadáno
Dodávka na kancelářský nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2012 14:00
Energetické služby - plyn - správa odběrných míst
VZ malého rozsahu Zadáno
Energetický audit na objektu Správy lázeňských parků K.Vary
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčové sporty - basketbalové konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčové sporty - nové stavební práce dle Změnových listů č. 12,18,22,24,28,29,32,34,35,38,39,40b),42,43,44,45,46,48,50, 51,52,53,54,55,56,57
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčové sporty - nové stavební práce dle Změnových listů č. 3b), 9, 11, 13, 14b), 16b, 19, 20b), 21, 25, 26
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10 20  ››