Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
K.Vary, Stará Kysibelská - střecha bytového domu č. 21, 25, 27 - stavební práce nezbytné pro zamezení případných škod
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - statika stavebního objektu v Karlovarském parku
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - "třešňovka" - geodet.práce
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - ulice Závodní, chodník - náhradní výsadba za kácení stromů a keřů
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - ZŠ Dukelských hrdinů - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Zadáno
K.V. - rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Rosnice - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Lesní cesta - Poštovní dvůr a Jelení skok - studie nájezdu
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města Karlovy Vary - dodávka 3 ks osobních aut
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města K.Vary, obnova venkovních vstupních ploch a schodišť objektu U Spořitelny 2 - II.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2 - obnova venkovních vstupních ploch a schodišť - 2.etapa - parkoviště
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2 – oprava osvětlení komunikačních prostorů (PD DZS)
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2 - stavební úpravy, výměna okenních výplní
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města KV, U Spořitelny 2 - rekonstrukce pitné vody
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města KV, U Spořitelny 2 - výměna okenních výplní - severní strana
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města, U Spořitelny 2, K.Vary - silnoproudé el.rozvody - omítky, malby
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20  ››