Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hala pro míčové sporty - teleskopická tribuna
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčové sporty - vnitřní vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčové sporty - zpracování "Oznámení záměru"
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčové sporty - zpracování rozptylové studie
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčoví sporty - nové stavební práce dle Změnových b)listů č. 1b), 2, 4, 5, 6 a 7b)
VZ malého rozsahu Zadáno
Hlávkova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno
Hlávkova ulice, veřejné osvětlení - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Husovo náměstí - úprava nádvoří na p.č. 941/1
VZ malého rozsahu Zadáno
Chodník Olšová Vrata - dešťové svody, zatrubnění příkopu
VZ malého rozsahu Zadáno
Chodník Počerny a st.úprava plochy na p.p.č. 1421/2 v k.ú. Počerny
VZ malého rozsahu Zadáno
Chodník v ul. Chodovská - veřejné osvětlení - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Chodníky Závodu míru - priorita 1 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno
Implementace systému pro autentifikaci a autorizaci uživatelů (IAM)
nadlimitní Zadáno
Informační systém KV Bazénové centrum - venkovní označení bazénu
VZ malého rozsahu Zadáno
Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary - nákup služeb spojených se vznikem integrované strategie
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››