Veřejná zakázka: Víceúčelové hřiště u tréninkové haly KV Arény

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1175
Systémové číslo: P24V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.01.2024
Nabídku podat do: 20.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Víceúčelové hřiště u tréninkové haly KV Arény
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování víceúčelového hřiště. Jedná se o změnu dokončené stavby. Na stávající rozptylové ploše za tréninkovou halou KV arény vznikne trvalé víceúčelové hřiště s klidovou zónou pro účely sportovního klubu a případně i veřejnosti. Stavba je určena pro sportovní aktivity klubu při tréninkové hale, i s možností využití širokou sportující veřejností. Vybudováním víceúčelového hřiště dojde bezpečnému používání vymezeného nevyužitého zpevněného prostoru širokou sportující veřejností. Zadavatel informuje, že financování této akce se předpokládá z dotačního titulu Národní sportovní agentury.
Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že realizace této veřejné zakázky je vázána na poskytnutí dotace ze strany Národní sportovní agentury ČR. Pro případ, že zadavatel dotaci neobdrží, vyhrazuje si právo zrušit zadávací řízení dle § 53 odst. 7 ve spojení s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ ještě před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem anebo veřejnou zakázku nerealizovat a od uzavřené smlouvy o dílo v souladu s bodem 14.6. odstoupit.
Bližší specifikace je uvedena v bodě č. 5 a v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36120 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy