Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ul.Kryzánkova, Nejdlova - oprava oplechování antik objektů
VZ malého rozsahu Zadáno
ul. Moravská, Hynaisova a nám.Svobody - kanal.systém
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Prašná a Vítězná - přeložka kabelů - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Rumunská a Americká - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Závodu míru - chodníky
VZ malého rozsahu Zadáno
ul. Závodu míru - zpracování pasportu chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava křižovatky silnice II/220 Závodu míru a III/2201 Vančurova - (úprava odvodnění)
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava křižovatky silnic Závodu míru a Vančurova - zpracování geometrického plánu stavby
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava Majakovského ulice - I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu
VZ malého rozsahu Zadáno
Urbanistická a dopravní koncepce centra města K.Varů - admin., org. a právní zajištění veř. zakázky
VZ malého rozsahu Zadáno
Urbanistická a dopravní koncepce centra města K.Vary - soutěž o návrh - komise
VZ malého rozsahu Zadáno
Urbanistické řešení širšího centra města K.Vary - územní studie
VZ malého rozsahu Zadáno
Vánoční trhy 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Venkovní bazén Karlovy Vary - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016