Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36120 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodavatel v rámci rpojektu "Rozvoj služeb eGovermentu v obcích"
podlimitní Zadáno
Dodávka a implementace komunikační infrastruktury
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace systému řízení dokumentů (DMS)
nadlimitní Zadáno
Kuturní památka ČR kaple ECCE HOMO v Karlových Varech - obnova a oprava střešní krytiny.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2013 00:00
Oprava komunikace na p.p.č. 124/14 v k.ú. Rosnice - (PD-DSP)
VZ malého rozsahu Zadáno
Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Krušnohorská 11, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Poštovní 19, 360 01Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Vánoční trhy 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Výroba DVD kroniky města Karlovy Vary v roce 2013 (Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek)
VZ malého rozsahu Zadáno
Karlovy Vary, ulice Sokolská – rekonstrukce
podlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 21.06.2024 10:00
Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 24.06.2024 10:00
K. Vary, ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyňky a kabinet, rekonstrukce výtahu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2024 28.05.2024 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››