Profil zadavatele: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

  • Název: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace
  • IČO: 71237011
  • Adresa:
    Krušnohorská 740/16
    36010 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016