Profil zadavatele: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
  • IČO: 71237003
  • Adresa:
    Komenského 48/7
    36007 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_21.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení