Profil zadavatele: Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace
  • IČO: 49752626
  • Adresa:
    Šmeralova 336/15
    36005 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_12.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení