Profil zadavatele: Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

  • Název: Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • IČO: 06968155
  • Adresa:
    Moskevská 2035/21
    36001 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_490.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o dílo na akci: „Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – dopracování architektonické studie“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2023 29.11.2023 14:00
Smlouvu o dílo na akci: „Městský blok Kattenbeck – architektonická studie“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.10.2023 03.10.2023 13:00
Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech
podlimitní Hodnocení 02.02.2023 31.03.2023 15:00
Smlouva o dílo na akci: „Územní studie lokality Širšího centra v Karlových Varech“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2021 21.12.2021 11:00
SMLOUVA O DÍLO A POSKYTNUTÍ PORADENSTVÍ -„Ekonomická rozvaha pro rozvoj území Širšího centra Karlových Varů“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2021 21.12.2021 10:00
Smlouva o poskytování služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2021 01.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016