Profil zadavatele: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace

  • Název: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • IČO: 00074811
  • Adresa:
    Sovova stezka 504/4
    36001 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace objektů Projekt PŘÍRODA SPOJUJE - ŽIVOT STROMŮ, číslo projektu: 371
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 00:00
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Terénní automobil s hardtopovou nástavbou do 3,5 t
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2024 12.04.2024 00:00
Těžba dříví v lanovkových terénech na území Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2024 28.03.2024 10:00
Těžba dříví harvestorem na území Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2024 28.03.2024 10:00
Svahová sekačka s dálkovým ovládáním
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 23.03.2024 10:00
Přeprava dříví – LLPKV Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2023 08.01.2024 11:00
Nákup motorového zdvižného vozíku
nadlimitní Zadáno 18.12.2023 18.01.2024 10:00
Rotační teleskopický manipulátor
nadlimitní Zadáno 17.04.2023 19.05.2023 10:00
Nákup techniky pro lesní hospodářství
nadlimitní Zadáno 19.12.2022 19.01.2023 10:00
Nákup probírkového harvestoru do 125kW
nadlimitní Zadáno 29.11.2022 09.01.2023 10:00
„VYVÁŽECÍ TRAKTOR“
podlimitní Zadáno 04.02.2022 22.02.2022 10:00
Zpracování dříví harvestorovou technologii LLKV 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2020 18.12.2020 08:00
Těžba dřeva harvestorem 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.01.2020 14.01.2020 11:00
Těžba dřeva RMŘP LLKV 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.01.2020 09.01.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››