Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024, na území statutárního města Karlovy Vary
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace plošného sběru, svozu a likvidace bioodpadů od fyzických osob na území statutárního města Karlovy Vary, zejména od rodinných, bytových domů a zahrádkářských kolonií. Konkrétně se tak jedná o zajištění dodávky sběrných nádob na bioodpad, jejich umístění na zadavatelem určená stanoviště v dotčených lokalitách, zajištění pravidelného svozu (1x týdně) a likvidace shromážděného odpadu oprávněnou osobou, vše v průběhu období (01.4.2020 – 30.11.2020, 01.4.2021 – 30.11.2021, 01.4.2022 – 30.11.2022, 01.4.2023 – 30.11.2023 a 01.4.2024 – 30.11.2024).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: Petr Šťovíček
e-mail: petr.stovicek@ksd.cz
tel: 221 412 611
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.12.2019 11:00
Datum zahájení: 25.10.2019 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: