Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je projektování a provedení díla dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
Veřejná zakázka je zadávána dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), tedy metodou Design a Build.
Bližší specifikace v rámci ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: Kateřina Koláčková
e-mail: zakazky@otidea.cz
tel: 604 200383
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.11.2020 10:00
Datum zahájení: 14.10.2020 14:00