Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném této zadávací dokumentace, jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace a v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: Kateřina Koláčková
e-mail: zakazky@otidea.cz
tel: 604 200383
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 14.04.2022 10:00
Datum zahájení: 22.03.2022 15:00