Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je odstranění původního mostu a jeho následná nová výstavba. Stavba bude zahájena vybudováním provizorního přemostění řeky Teplé, které bude umístěno proti proudu řeky nedaleko od stávajícího mostu. (dále též „stavba“ a „dílo“). Dílo je technicky definováno zpracovanou projektovou dokumentací. Součástí díla jsou veškeré nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 17.05.2022 10:00
Datum zahájení: 20.04.2022 20:13
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: