Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - část 3 a 4
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“ (dále též „VZ“) je zřízení odborných učeben v ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána část 3 VZ - dodávka školního nábytku a vestavných spotřebičů a část 4 VZ – dodávka školících pomůcek, a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD").
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: INVESTON s.r.o.
Západní 1401/63, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Daniel Kosík
Tel.: +420 777337313
E-mail: kosik@investon.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.08.2022 10:00
Datum zahájení: 13.06.2022 18:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: