Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka elektřiny na rok 2023
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 7 604 MWh pro rok 2023, ve složení 7 400 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 204 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Místo plnění: Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Moskevská 2035/21
36120 Karlovy Vary
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zboží kótované a nakoupené na trhu komodit.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 23.11.2022 16:00
Datum zahájení: 23.11.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: