Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný formulář - změna lhůty pro podání nabídek na 9.1.2023Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup probírkového harvestoru do 125kW
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka probírkového harvestoru, který společně s již zadavatelem vlastněnou vyvážecí soupravou bude tvořit kompletní harvestorový uzel. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava na místo plnění, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu. Harvestor musí splňovat technické a další požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky stanovené v příloze č. 4 ZD.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.01.2023 10:00
Datum zahájení: 29.11.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: