Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary (NPO 1/2022)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a souvisejících stavebních prací při rekonstrukci části sítě VO ve městě Karlovy Vary zahrnující výměnu stávajících výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku včetně provedení světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků.
Ve městě Karlovy Vary je v rámci zakázky určeno k výměně celkem 507 ks svítidel.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: Eliška Vyhnálková
e-mail: vyhnalkova@metrolux.cz
tel: +420 601 156 950
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.12.2022 14:00
Datum zahájení: 30.11.2022 20:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: