Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny“ (dále též „VZ“) je půdní vestavba řešící vybudování učebny přírodních věd, dvou počítačových učeben, dvou jazykových učeben, kabinetů, skladů a sociálního zařízení jako rozšíření stávajících prostor školní budovy z důvodů požadavků na rozšíření a zkvalitnění výuky pro žáky základní školy včetně vybavení prostor příslušným nábytkem a IT vybavením. VZ je v souladu s § 18 a § 35 ZZVZ členěna na části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části VZ, kdy tyto části VZ jsou zadávány ve více zadávacích řízení, viz příloha č. 6 ZD.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 1 veřejné zakázky – Stavební práce. Předmětem plnění této části veřejné zakázky (dále též „ČVZ“) je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby, které je zahrnuta do projektu (veřejné zakázky) s názvem „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - půdní vestavba - Karlovy Vary“. Stavba je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: INVESTON s.r.o.
Západní 1401/63, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Daniel Kosík
Tel.: +420 777337313
E-mail: kosik@investon.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.05.2023 10:00
Datum zahájení: 03.04.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: