Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – rekonstrukce střechy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, tj. provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby, které je zahrnuto do projektu s názvem „Karlovy Vary, UZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – rekonstrukce střechy.

Bližší specifikace je uvedena v bodě č. 5 a v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: Kateřina Koláčková
e-mail: zakazky@otidea.cz
tel: +420 604 200 383
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.04.2024 10:00
Datum zahájení: 27.02.2024 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: