Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kybernetická bezpečnost
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávky zařízení a návazných služeb pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systému zadavatele a souvisejícího rozšíření Technologického centra ORP, včetně školení uživatelů. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále podpora provozu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary
Kontakt: Mgr. Karel Špáda
jednatel
PFI s.r.o.
Prvního pluku 206/7
186 00 Praha 8
tel. +420 603 471 652
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.01.2018 11:00
Datum zahájení: 11.12.2017 13:00