Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pasportizace nemovitého majetku SMKV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro jednotnou evidenci nemovitého majetku a jeho stavu, tzn. systém pro pasportizaci nemovitého majetku (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu.
Podrobně viz ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary
Kontakt: robovska@zakazkyverejne.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.07.2018 09:30
Datum zahájení: 20.06.2018 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: