Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Elektromobil pro prameny, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka elektromobilu určeného pro účely Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád – pro účely správy a údržby.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava na místo plnění, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu. Zaškoleny budou alespoň 2 osoby zadavatele, o školení a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy účastníků.
Elektromobil musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR a musí splňovat všechny legislativní podmínky ČR pro svůj provoz. Dodaný elektromobil musí být výhradně nový a to i všechny komponenty, součástky a materiály.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Lázeňská 18/2
36001 Karlovy Vary
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR 2. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.08.2018 11:00
Datum zahájení: 31.07.2018 10:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: