Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Technická opatření ochrany digitálních dat
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka informačních technologií zajišťujících ochranu proti ztrátě dat, monitorování privilegovaných účtů a kritických aplikací a bezpečné úložiště (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“).
Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Části 3 zadávací dokumentace (Technická specifikace) a v Části 4 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.09.2018 09:30
Datum zahájení: 27.07.2018 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: