Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna) – vybavení a pomůcky“ – opakované řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných učeben pro základní školu Truhlářská budova Školní 9A, Karlovy Vary- Veřejná zakázka (projekt) je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Výzvy č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ a

- 31výzva – IPRÚ – Karlovy Vary - infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 20.11.2018 11:00
Datum zahájení: 31.10.2018 11:36