Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZVÝŠENÍ PODÍLU MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY - ODDĚLENÝ SBĚR BRO
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 30 ks uzavíratelných kontejnerů o objemu min. 5,5 m3 a 2000 ks plastových nádob o objemu min. 240 litrů. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a soupis dodávek včetně specifikace (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Projekt je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007590
a
reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007589
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 15.01.2019 10:00
Datum zahájení: 29.11.2018 11:00