Veřejná zakázka: K.V., Okružní křižovatka v ulici Stará Kysibelská - přeložka plynárenského zařízení - NTL plynovodu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V35000013
Id předchozího profilu ve VVZ: 223901

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P16V00000033
Počátek běhu lhůt: 12.06.2012

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: K.V., Okružní křižovatka v ulici Stará Kysibelská - přeložka plynárenského zařízení - NTL plynovodu
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
K.V., Okružní křižovatka v ulici Stará Kysibelská - přeložka plynárenského zařízení - NTL plynovodu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR 2. kategorie
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 467 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky