Veřejná zakázka: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - rekonstrukce střechy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 669
Systémové číslo VZ: P18V00000048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - rekonstrukce střechy
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - rekonstrukce střechy", která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací, jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „ZŠ Truhlářská, budova Školní, odstranění havarijního stavu“, zpracovatel: BPO spol. s r.o., se sídlem: Lidická 1239, 363 01 Ostrov, datum 31. 3. 2018, č. zakázky 8956-26 (PD). Předmětem plnění jsou veškeré práce, činnosti a dodávky, které jsou zakreslené nebo popsané v PD. Jedná se o opravu nevyhovující střešní krytiny se současným zateplením podlahy podkroví. Při opravě střechy nedochází k zásadním změnám vzhledu objektu. Stejně tak nedochází k žádným dispozičním zásahům.
Plocha střechy 1889 m2.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 7 831 933 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky