Veřejná zakázka: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 2019 - 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 723
Systémové číslo VZ: P18V00000102
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-039375
Datum zahájení: 08.11.2018
Nabídku podat do: 10.12.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 2019 - 2020
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení dle § 25 a 56 ZZVZ.
Předmětem veřejné zakázky je:
1. fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn
2. přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. t. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ).
3. zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
4. zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz) nebo togel.advokat@verzak.cz, datová schránka: xvff4wu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků