Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba
Odesílatel Miroslav Kučerka
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2020 11:07:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VZD č. 4 vč. nového výkazu výměr s opravou


Přílohy
- VZD_4_SIGN.pdf (275.23 KB)
- VZD4_Vykaz vymer.xlsx (221.55 KB)