Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2022 08:53:47
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

VZD 1


Přílohy
- VZD 1.pdf (157.19 KB)