Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2022 14:33:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

VZD 2 - část 3 (pro otevření souboru je nutné stáhnout všechny soubory a hromadně označit a poté otevřít, jednotlivě nelze)


Přílohy
- VZD 2.zip.003 (46.73 MB)