Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce
Odesílatel Jakub Grafnetter
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2022 18:18:16
Předmět VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (152.18 KB)
- Vysvětlení ZD č. 1 - příloha - Výkaz výměr (neoceněný)_upravený.xlsx (75.07 KB)