Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce
Odesílatel Jakub Grafnetter
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2022 12:11:44
Předmět VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5.pdf (154.50 KB)
- Vysvětlení ZD č. 5 - příloha - Výkaz výměr (neoceněný)_upravený3.xlsx (64.24 KB)