Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce
Odesílatel Jakub Grafnetter
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2022 20:46:14
Předmět VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6.pdf (154.33 KB)
- Vysvětlení ZD č. 6 - příloha - Výkaz výměr (neoceněný)_upravený4.xlsx (64.23 KB)