Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - část 3 a 4
Odesílatel Daniel Kosík
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2022 09:35:02
Předmět Změna a doplnění zadávací dokumentace

Změna a doplnění zadávací dokumentace - Změna 20220713
Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mění a doplňuje zadávací dokumentaci.


Přílohy
- Změna a doplnění ZD_20220713.pdf (209.50 KB)